5. - 6. února 2015 se nebude ordinovat v obou ordinacích

Zástup: MUDr. Hlavičková